Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla, której patronem jest  Kazimierz Władysław Bartel – polski matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej i premier II RP, została założona w 2008 roku przez córkę Kazimierza Bartla – Panią Cecylię Bartel.

Podstawowymi założeniami działania Fundacji  im. Profesora Kazimierza Bartla jest wszechstronne wspieranie rozwoju szkolnictwa w Polsce, w szczególności poprzez promowanie polskiej nauki, pogłębianie wiedzy na temat historii Polski i osiągnięć Polaków, wspomaganie rozwoju naukowego dzieci i młodzieży, pomoc w ich edukacji oraz fundowanie stypendiów i nagród dla najzdolniejszych z nich.