Skip to main content

Regulamin Promocji

 1. Organizatorem promocja zwanej dalej “Kupon rabatowy 10” jest Grupa ALLboards.
 2. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne posiadające ulotkę dołączoną do produktu ALLboards oraz dokonujące kolejnych zakupów.
 3. Promocja obowiązuje do odwołania przez Organizatora.
 4. Każdy uczestnik lub gospodarstwo domowe może skorzystać z promocji jednokrotnie. W przypadku podejrzenia nadużycia lub próby oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia promocyjnego.
 5. Maksymalna kwota zakupu zrealizowana przy wykorzystaniu kupony promocyjnego to 1000 zł (Euro, Funtów).
 6. Organizator posiada prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podejrzenia zakupów hurtowych lub innych nadużyć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny.
 9. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami i wyprzedażą ani innego rodzaju obniżkami cen produktów obowiązującymi w czasie trwania Promocji.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancjączy prawem do odstąpienia od umową ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.