Skip to main content

Obchodní jméno: ALLBOARDS Česko s.r.o.

IČO: 05855772, C 98561 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava

 

ALLBOARDS Česko s.r.o. respektuje soukromí všech dotknutých osob, se kterými je v kontaktu; bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracovávame sami nebo jinými stranami. Je pro nás důležité, aby každý chápal, které osobní údaje o vás zpracovávame, proč to děláme a jaké jsou vaše práva. Proto vás vyzýváme, abyste prečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vám poskytnou víc informácí o zpracování vašich osobních údajů.

Osobní údaje o vás můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situácích v závislosti na tom, zda jste klient, zákazník, dodavatel nebo žadatel o zamestnání. můžeme také zpracovávat osobní údaje o návštevnících naší webové stránky/stránek, v závislosti na tom, jak se s námi rozhodnete komunikovat.

 

Prohlášení provozovatele o ochraně osobních údajů – webové stránky a cookies

Jak navštívíte stánku, která zapisuje cookies, ve vašem počítači se vytvoří malý textový cookie soubor. Soubor cookie je krátky textový soubor, který webová lokalita ukladá v prohlížeči vašeho počítače nebo mobilního zařízení (včetně tabletu) při jejím prohledání. Jakmile tu stejnou stránku navštívíte v budoucnu, díky němu se připojíte rýchleji. Krom toho vás stránka “pozná” a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakování se už zobrazené reklamy nebo vám umožní vstup resp. nabídne doplnění údajů vyplněných při předcházejících návštevách web prostředí a v návaznosti na tyto informace zobrazuje relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které předpokládáme, že byste mohli využít.

Soubory cookies používáme na analýzu návštěvnosti webových stránek prostřednictvím služeb jako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Piwik, Exponea a HotJar. Jde o analytické nástroje, které pomáhají vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit,jak jejich návštevníci tyto prostředky používají. Soubory cookie je možné použít na štatistické údaje o používaní webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštevníků.

V případě, že nastavíte blokování zápisu cookies do vašeho prohlížeče, je možné, že některé časti našich webstránek nebudou fungovat bez určitých problémů nebo zpomalení.

 

Jaké cookies vyhodnocujeme

 

Základní soubory cookies, tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplnění formulářů a zapamatování si vašich preferencí. Jakmile tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.

 

 

Seznam cookies Popis
PHPSESSID Cookie generované aplikacemi založenými na jazyku PHP. Toto je všeobecný jdentifikátor používaný na udržování proměnných relace uživatele.
wfont Cookie zajisťuje správné nastavení velkosti a typu písma.
nette_browser Cookie používaný Nette framework na sledování relace

 

 

Provozní soubory cookies, tyto cookies slouží na zaznamenávání a analýzu chování návštevníka na webové stránce a následně na zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Jakmile tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.

 

 

Seznam cookies Popis
_ga Registruje jedinečný jdentifikátor, který se používá na generování statistických údajů o tom,jak návštevník používá webovou stránku
_gid Registruje jedinečný jdentifikátor, který se používá na generování statistických údajů o tom,jak návštevník používá webové stránky.

 

 

 

Reklamní soubory cookies, slouží na optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy vzhledem k zvyklosti návštevníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.

 

 

 

Seznam cookies Popis
_gcl_au používá program Google AdSense na experimentováíní s efektivností reklamy na webových stránkach využívajících jejich služby
_fbp Cookie používané Facebookem na poskytování série reklamních produktů,jako je například nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran

 

 

 

Cookies třetích stran, vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Piwik, HotJar, Exponea. tyto služby jsou integrované do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.

 

 

 

Seznam cookies Popis
_fbp Cookie používané Facebookem na poskytování série reklamních produktů,jako je například nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran
_ga Registruje jedinečný jdentifikátor, který se používá na generování statistických údajů o tom,jak návštevník používá webovou stránku
_gcl_au používá program Google AdSense na experimentování s efektivností reklamy na webových stránkach využívajících jejich služby
_gid Registruje jedinečný jdentifikátor, který se používá na generování statistických údajů o tom, jak návštevník používá webové stránky.
nette_browser Cookie používaný Nette framework na sledování relace
ssupp.chatid

 

tyto cookies se používají na správu chatové služby.
ssupp.vid tyto cookies se používají na správu chatové služby.
ssupp.visits tyto cookies se používají na správu chatové služby.

 

 

 

Jak zkontrolovat nastavení cookies

soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti najdete na stránce www.allaboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z vašeho disku vymazávat. V některých případech může dojít k nekorektnímu zápisu informácí Cookies a teda k problému s přihlášením se do našich Internetových aplikácí.

Návod pro odstranění všech i nekoretně zapsaných Cookies najdete níže:

 

Právní základ zpracování

Pokd při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka web. prostředí, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracování musíme disponovat právním základem. Jedním právním základem může být souhlas vás jako dotčené osoby a druhým zejména při sledovaní aktivit a jejich vyhodnocování se bude jednat o oprávněný zájem provozovatele, teda nás, nabídnout vám, co nejlepší specifické nastavení služeb nebo podpory při vašich aktivitách v smluvním vztahu s naší společností, včetně přímé reklamy.

 

Automatizované rozhodování a profilování

V případě, kdy disponujeme Vašim souhlasem ke zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, slučujeme je s informacemi o vašich aktivitách na webové stránce. Ke spojení dochází po přihlášení do zóny https://www.tabule-magneticke.cz/, vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Cílem tohoto spojení je lepší rozpoznání vašich preferencí a zájmů a na tomto základě lepší nastavení nabídky přímo pro vaši osobu a personalizaci webového obsahu. Vůči takovému zpracování můžete kdykoliv namítat nebo v případě, že by automatizované rozhodnutí mělo dopad na vaše práva a svobody, může požadovat individuální rozhodnutí z naší strany. Způsob odvolání souhlasu je popsaný níže.

Údaje z prohlížení uchované podle nastavení cookies nejsou uchovávané v našich systémech. Informace, které slučujeme s údaji z cookies uchováváme podle vašeho souhlasu, který jste nám poskytli nebo podle doby trvání smluvního vztahu mezi námi a vaši osobou. Zkombinované údaje z cookies a našich systémů budeme uchovávat po dobu nezbytnou k účelu, pro který byli sbírané, nejdéle však 6 měsíců.

 

Odvolaní souhlasu

V případě, že zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat nebo namítat podaním podnětu na našich místech prvního kontaktu nebo zasláním podnětu na kontaktní bod uvedené v časti Kontaktní údaje.

 

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich údajů, uplatnění vašich práv, resp. byste se chtěli zkontaktovat s naší osobou zodpovednou za dohled nad ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat písemně:

ALLBOARDS Česko s.r.o., 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava

Mailová adresa: [email protected]

Pokud s naší odpovědí nebudete spokojení, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše Údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete se obrátit na dozorčí orgán.

 

Prohlášení provozovatele o ochraně osobních údajů – klient, dodávatel a ostatní

Toto Prohlášení se vztahuje na zpracování vašich osobních údajů, jako zástupce současného nebo budoucího klienta, dodavatele nebo obchodního partnera společnosti ALLBOARDS Česko s.r.o., 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava.

 

Proč máme přístup k vašim údajům a proč je zpracováváme?

Aby bylo možné uzavřít a plnit smlouvu s vami nebo se společností, kterou zastupujete, je potřebné zpracovat vaše osobní údaje. Můžeme také zpracovávat osobní údaje o návštevnících našich webových stránek nebo fyzickém místě, v závislosti od toho,jak jste se rozhodli s námi komunikovat. Možná máte zájem o kurzy nebo akce, které nabízíme, nebo informace, které poskytujeme.

Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, když na to máme právní základ. Znamená to, že zpracování musí být nevyhnutelné pro plnění smlouvy, v které jste vy nebo společnost, kterou zastupujete, smluvní stranou nebo aby bylo na vyžádání možné vykonat kroky ještě před uzavřením smlouvy. V souladu s naším oprávněným zájmem můžeme také použít vaše údaje, abychom vám poskytli informace o našich službách, vyhlídkách, analýzach, školeních, které by mohli být ve vašem nejlepším zájmu nebo aby bylo možné plnit potřebné nebo požadované úlohy vyplývající z obchodního vztahu, který zastupujete.

Máme zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole ze strany oprávněných institucí a při prevenci, monitorování a dokazování podvodů, boji proti praní špinavých peněz a jiným trestným činům.

Vaše údaje budou bezpečně uchovávané v souladu s právními předpisy o ochraně údajů.

 

Jaké osobní údaje o mě zpracováváte a proč?

Uchováváme informace potřebné na řízení smluvního nebo obchodního vztahu. Abychom s vámi mohli komunikovat a zabezpečit bezpečnou a pravdivou identifikaci, potřebujeme vaše jméno, název pozice a kontaktní údaje jako je adresa, telefonní číslo a e-mail.

Abychom mohli splnit naše zákonné povinnosti týkající se např. boje proti praní špinavých peněz, ověřujeme i další osobní údaje jako rodné číslo nebo dátum narození, číslo OP nebo cestovního dokladu nebo podobnou identifikaci a související informace vyžadované podle osobitých předpisů. Na zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a na ochranu vašich osobních údajů používáme i kamery na více místech a žádáme vás o poskytnutí např. svého jména a telefonního čísla, abychom vám mohli zabezpečit vstup na do našich prostorů, ve kterých jsou zpracovávané informace nesoucí charakter např. i osobních údajů. Pokud nemáme zákonnou povinnost záznamy uchovávat, po době 15 dní, je odstraníme.

Pokud se s vámi nedohodneme jinak nebo to není potřebné pro nastolení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, nebudeme zahrnovat speciální kategorie osobních informácí (často nazývané “citlivé osobní údaje”, jako jsou údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových svazech a zpracování údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života).

 

Budete moje osobní údaje sdílet s dalšími stranami?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi dodavateli, kteří zprostředkovávají  a/nebo zabezpečují část našich služeb, např. poštovní služby, právní zástupci. Vaše osobní údaje můžeme sdílet i s našimi klienty, pokud zastupujete dodavatele, který je součástí služeb, které poskytujeme jim a oprávněným institucím.

K osobním údajům budou mít přístup i naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí jen, pokud to bude nezbytné na popsané  účely a jen pokud je daný zaměstnanec vázaný povinností mlčenlivosti.

 

Jak dlouho uchováváte moje osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme tak dlouho,jak je to potřebné pro naplnění účelu zpracování podle daných předpisů, a účelu, na který byli získané, pokud máme oprávněný zájem je uchovat např. až při ukončení smluvního vztahu a/nebo vypršení promlčecí lhůty, v rámci které bychom měli být schopní se bránit proti právním nárokům. Z právního hlediska jsme také povinní uchovávat vaše osobní údaje na určitý čas, abychom predcházeli a odhalili podvody, odhalili a prokázali boj proti praní špinavých peněz, tak i z důvodu finančných auditů. Pokud jde o naše zálohy dat, vaše údaje vymažeme i ze zálohových úložíšť, avšak jen pokud a když se záloha dostane na obnovu, podle našich pravidiel retence, BCM a DRP. Pokudse záloha podle zálohovacích pravidel dostane k vymazaní, vaše údaje vymažeme úplně.

 

Jaké mám práva?

Je důležité, abyste chápali, že jde o vaše osobní údaje, které zpracováváme a že chceme, abyste s tím byli szrozuměni, i když na zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše povolení, v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte mnoho práv.

 

Vaše práva Co to znamená?
Právo na přístup Můžete si vyžádat informace o tom,jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informácí o tom:

• proč zpracováváme vaše osobní údaje

• jaké kategorie osobních údajů zpracováváme

• S kým vaše osobní údaje sdílíme

•jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaká jsou kritéria pro určení této lhůty

• jaké máte práva

• Odkud vaše osobní údaje získáváme (pokud jsme je nezískali od vás)

• Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. profilování)

• Pokud vaše osobní údaje byli převedené do krajiny, která je mimo EEA,tak zabezpečíme ochranu vašich osobních údajů.

všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů. Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Avšak, dodatečné kopie budou zpoplatněné.

Právo na opravu Je důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.
Právo být zapomenut Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje delší dobu, než je potřebné, nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazaní těchto údajů.
Právo na omezení Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování, do momentu, kdy nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje jen v souladu s vaším souhlasem, pokud je to potřebné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo pokud existuje významný veřejný zájem na zpracování. Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.
Právo namítat Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V těchto případech můžeme pokračovat ve zpracovávání jen tehdy, pokud můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to potřebné na určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenos údajů Můžete požádat o to, aby vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ke zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byli poskytnuté v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce údajů.
Stáhnutí souhlasu vzhledem k tomu, že některé zpracovatelské činnosti by měli být založené na souhlasu, máte právo svůj souhlas stáhnout a my následně zastavíme svoje zpracovatelské činnosti na základě tohoto právního důvodu.