Szkoły oraz instytucje publiczne to miejsca, w których przekazywanie informacji są kluczowe dla ich funkcjonowania. W szkołach tradycyjnie wykorzystuje się tablice kredowe z uwagi na ich stosunkowo niski koszt eksploatacji. Pomimo wzrostu digitalizacji materiałów edukacyjnych, zielona tablica kredowa jest nadal bardzo popularna i w dalszym ciągu króluje w placówkach edukacyjnych.